Circulaire economie van koolstofdioxide

Voor de meeste mensen is koolstofdioxide het doorzichtige gas dat de aarde doet opwarmen. Het is een product van veel processen in de industrie, onze mobiliteit en zelfs van onze ademhaling. Maar er bestaan ideeën, concepten en technologieën om CO2 uit de lucht te halen en daarmee waardevolle brandstoffen en producten te synthetiseren. Niet enkel zou daardoor onze vlucht naar een vakantiebestemming CO2-neutraal kunnen worden, we zouden ook de klimaatopwarming tegen kunnen gaan en de hele chemische industrie en energiesector revolutioneren.