Europese Green Deal

Europa heeft zijn ambities in de strijd tegen de klimaatverandering kracht bijgezet in 2019 met de Europese Green Deal. Het doel is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Maar hoe is Europa van plan dit te bereiken?

Wat is de Europese Green Deal?

Ursula Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, introduceerde de Green Deal op 11 december 2019 als antwoord op het klimaatakkoord van Parijs van 2016. De intentie is om tegen 2050 “netto nul” broeikasgassen uit te stoten en tegelijkertijd een stabiele economische groei te behouden, en dit op een manier die eerlijk en rechtvaardig is voor alle lidstaten en sectoren. Als dit succesvol blijkt, zal Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn en een voorbeeld voor de rest van de wereld. Om dit te bereiken bevat de Green Deal een waaier aan beleidsinitiatieven (door elke lidstaat zelf te implementeren) voor verschillende sectoren.