An energy outlook: scenario’s voor de toekomst

An energy outlook: scenario’s voor de toekomst

Het klimaat komt tegenwoordig bijna elke dag in het nieuws, helaas zelden op een positieve manier. Het is duidelijk dat de energietransitie een belangrijke rol zal spelen. Er is dan ook veel te doen in de media over wat al dan niet het juiste pad is wat betreft deze energietransitie. Wat moeten we doen om onze netto CO2 uitstoot naar nul te brengen? Moeten we alles inzetten op hernieuwbare energie? Of zal kernenergie toch nog een plaats hebben in de energievoorziening van morgen? Is een netto nuluitstoot zelfs mogelijk?

Er zijn organisaties die hier al beter over nagedacht hebben dan de gemiddelde Belgische politicus. Een goed voorbeeld waar we graag naar refereren is het International Energy Agency. Het IEA heeft een aantal scenario’s gedefinieerd in hun jaarlijkse oplage van de World Energy Outlook. De scenario’s zijn modellen waarin een mogelijk verloop van de energietransitie wordt uitgewerkt. Het meest ambitieuze scenario van het IEA is het Beyond 2 Degrees Scenario (B2DS). Dit scenario probeert in te schatten hoe ver we onder de 2°C opwarming kunnen blijven. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de huidige technologie en de technologieën die eraan zitten te komen. De limieten worden opgezocht om een netto nuluitstoot te bekomen tegen 2060 en om dit vol te houden daarna. Het resultaat is een cumulatief CO2 budget van 750 Gigaton CO2 dat we nog mogen uitstoten tussen 2015 en 2100 met 50% kans dat de opwarming beperkt zal blijven tot 1.75°C. Ter referentie, de wereldwijde uitstoot de laatste jaren is 35 – 37 GtCO2/jaar.

Toegegeven, de limieten van de technologie worden opgezocht en we zijn ondertussen ook weer een paar jaar verder zonder de echte daling ingezet te hebben. Maar toch, het toont de mogelijkheden. De technologie is er of zal er zeker komen, nu de politiek wil en moed nog. Het B2DS scenario is extreem ambitieus en zullen we waarschijnlijk niet meer halen. Het blijven ook scenario’s, de realiteit zal altijd anders zijn. Maar laten we toch positief blijven en het volgende scenario, bijvoorbeeld het 2 Degrees Scenario, met beide handen grijpen. In plaats van ook deze voorbij te laten gaan en binnenkort nieuwe, minder ambitieuze scenario’s op te moeten stellen. Het IEA is overigens ook niet de enige die een energy outlook opstelt, ook oliegigant BP heeft een degelijke outlook.

Om nog maar eens aan te tonen dat er al verschillende organisaties goed hebben nagedacht over de energietransitie toon ik nog even de onderstaande figuur. De grafiek uit de outlook van BP zet resultaten van verschillende outlooks op een rijtje wat betreft de aandelen van verschillende technologieën in de groeiende energieconsumptie. Wel niet de totale consumptie dus. Onder de figuur staat welke scenario’s gebruikt zijn. Dit zijn niet de meest ambitieuze en er zit wat verschil op, maar in grote lijnen is er wel duidelijk veel potentieel voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Opvallend is dat ook kernenergie duidelijk aanwezig is, dit hangt sterk af van de aannames die men maakt over het beleid dat zal gevoerd worden.

Ref: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html

Skills

Posted on

04/03/2019