Voedselverspilling: Is er een leven na(ast) je bord?

Voedselverspilling: Is er een leven na(ast) je bord?

Het klimaat, groene energie, … Het is alles wat de klok slaat de laatste tijd. Binnen deze thema’s komt ook steeds dezelfde pleidooi terug: we moeten voor de volle 100% inzetten op hernieuwbare energie om de uitstoot van CO2 te verminderen en de klimaatdoelstellingen te halen. De haalbaarheid van deze oproepen laat ik voor wat ze zijn, daarover kan een heel nieuw artikel geschreven worden. Een vaak terugkerende kritiek is dat het de taak is van de beleidsmakers om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen gehaald worden. Nochtans zijn er nog steeds mensen die zelf op zoek gaan naar manieren om zelf hun voetafdruk te verminderen door bijvoorbeeld uitsluitend te reizen met het openbaar vervoer. Een veel gemakkelijkere manier om bij te dragen aan de reductie van broeikasgassen is evenwel door uw voedselverspilling te beperken. Wist u dat uit een rapport van Drawdown (een project van een groep wetenschappers, onderzoekers, activisten en beleidsmakers die de beste oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan oplijsten) blijkt dat de vermindering van voedselverspilling op nummer 3 staat. Zo zou een combinatie van plantaardige dieet met een halvering van de voedselverspilling tegen 2050 kunnen leiden tot een vermindering 26 Gton CO2 (cumulatief). Brengen we ook de vermindering van de ontbossing in rekening die prominent aanwezig is om onze huidige voedselproductie te verzekeren, dan zou dit zelfs kunnen oplopen tot 70 Gton CO2 in totaal tegen 2050, gerekend vanaf 2020. [1]  Wist-je-datjes Om de situatie wat te kaderen, zal ik beginnen met enkele wist-je-datjes over voedselafval. Zo blijkt voedselverspilling verantwoordelijk is voor 8% van de broeikasgassen uitgestoten wereldwijd op jaarbasis. [1] Bovendien blijkt uit...
Verkiezingen of energiedebat?

Verkiezingen of energiedebat?

U heeft het onvermijdelijk gemerkt, de voorbije maand betoogden tienduizenden scholieren  voor het klimaat. De meningen over dit onderwerp zijn zeer uiteenlopend en zorgen voor een pittige of boeiende discussies op het maatschappelijke en politieke forum. De effecten van deze betogingen zijn niet te onderschatten. De klimaatdebatten bleven zich opvolgen en bezorgen ons naar mijn opinie een goede insteek voor dit artikel. Dankzij de aankomende verkiezingen heeft elke partij een uitgesproken mening over het klimaat en vaak in het bijzonder over het energiebeleid. Hierbij moet benadrukt worden dat ‘energie’ een groot aandeel heeft binnen het klimaatprobleem maar hierin zeker niet geïsoleerd mag benaderd worden. Dit terzijde, om het debat te voeren beginnen we best bij het begin, namelijk het probleem op zich. Waar komt de opwarming van de atmosfeer vandaan, hoe werkt dit fenomeen en waar liggen er nuances? Het klimaatprobleem waarover de voorbije maanden hevig gediscussieerd wordt is de opwarming van de aarde. Dit probleem mag niet verward worden met milieuproblemen. Deze verdienen de nodige toewijding, maar we gaan hier in deze bijdrage niet verder op in. Velen geven sterk de indruk het probleem van de klimaatopwarming ten volle te beheersen.  Zo valt bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag niet onder de categorie van de klimaatopwarming, mede omdat dit een lokaal maar een globaal probleem is. De klimaatopwarming is per definitie een versterkt broeikaseffect. De zon zendt een heel spectrum aan stralen uit naar de aarde. Een deel van dit spectrum kent men als zichtbaar licht. Dit is echter maar een kleine fractie van het uitgestreken spectrum. Straling met een grotere golflengte dan het zichtbaar licht, de infraroodstraling,...
Koolstofneutraal tegen 2050, wat betekent dit voor onze energiesector?

Koolstofneutraal tegen 2050, wat betekent dit voor onze energiesector?

2019 staat tot nu toe al bekend voor zijn klimaatbetogingen. Anuna De Wever en haar compagnons hebben een hele beweging (letterlijk een mars) in gang gezet om het klimaatbeleid in België te verstrengen. Is dit terecht? Ja, zeker! De Europese klimaatdoelstellingen van 2020 zullen (hoogst)waarschijnlijk niet gehaald worden. België zou ervoor zorgen dat tegen volgend jaar 13% van de totale energieproductie afkomstig is van hernieuwbare energie. Met een huidig percentage van 9% lijkt deze doelstelling tegen volgend jaar niet meer haalbaar. De boodschap is dus duidelijk: ja, er moet meer verandering komen!   Met een klimaatneutraal beleid zal ook de transportsector een serieuze verandering ondergaan. Momenteel is de prijs van een elektrische wagen duurder dan zijn benzinevariant. Ook zijn er nog niet genoeg oplaadmogelijkheden voor deze auto’s beschikbaar opdat elektrisch rijden een grote doorbraak krijgt. Al lijkt het nog veraf, die doorbraak zal er komen. Tegen 2050 zal het grootste deel van het Belgisch wagenpark elektrisch zijn. Dit heeft natuurlijk een niet-verwaarloosbare invloed op de hoeveelheid elektriciteit dat verbruikt wordt. Indien alle wagens elektrisch worden, is er zo’n 20% meer elektriciteit nodig in België om deze op te kunnen laden. Klimaatneutraal betekent dus een grotere elektriciteitsproductie. De vraag die dan resteert: waar gaan we die energie vandaan halen? Met de sluiting van de kerncentrales tegen 2025 heeft de regering beslist om de bouw van 7 gascentrales te subsidiëren. Zo’n gascentrale heeft zijn voor- en nadelen. Een van de voordelen van een dergelijke centrale is de flexibiliteit. Deze kan gemakkelijk wat meer of minder energie produceren door simpelweg meer of minder “gas” te geven. Dit kan de integratie van hernieuwbare...

Waarom de perceptie rond veiligheid van onze kerncentrales fout zit

Risicoperceptie: een vergelijking Laten we beginnen bij het begin. Wat is veiligheid? De kans dat er tijdens het lezen van dit artikel ergens een auto-ongeluk plaats vindt, is vele malen groter dan dat er vliegtuigongeluk zou plaatsvinden. Doch zullen de gevolgen bij een auto-ongeluk kleiner zijn dan bij een vliegtuigongeluk. Daarom definiëren ingenieurs het begrip risico als volgt: risico = waarschijnlijkheid x gevolg, waar het risico op een accident uiteraard geminimaliseerd wordt. Dit wetende, laat ons wat vergelijken. Is kernenergie werkelijk een meedogenloze killer? De 4 accidenten op plaatsen waar energie opgewekt wordt met de grootste rechtstreekse gevolgen in de geschiedenis: China, 1975: 171 000 mensen overlijden door het falen van een stuwdam die energie opwerkt Sovjet-Unie, 1986: 4000 mensen overlijden door de ontploffing van een kerncentrale Nigeria, 1998: 1100 mensen overlijden door een ontploffing in een oliepijpleiding China, 2006: 2500 mensen overlijden door een instorting van een steenkoolmijn Laat mij raden, u herinnert zich enkel de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Enkele andere cijfers, betreffende onrechtstreekse gevolgen: CO-vergiftiging: 10 000 overlijdens per jaar wereldwijd, waarvan een honderdtal in België Luchtvervuiling: 6.5 miljoen (u leest het goed) overlijdens per jaar wereldwijd Chemicaliën: 1 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd Diarree ziekte: 1.5 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd We kunnen enkel vaststellen dat kernenergie in een aparte categorie geplaatst wordt wanneer men het over veiligheid heeft. U vraagt zich daarbij terecht af of de ‘Energiewende’ in Duitsland (waarbij kerncentrales gesloten en steenkoolcentrales geopend werden) weldegelijk levens gered heeft. Waarom de kernramp in Tsjernobyl ons weinig vertelt over de veiligheid in onze kerncentrales Als u tijdens het besturen van uw auto beslist om uw...
EU-emissiehandelssysteem – De oplossing voor de klimaatopwarming?

EU-emissiehandelssysteem – De oplossing voor de klimaatopwarming?

Een oplossing voor het klimaatprobleem bestaat gewoon uit het plakken van een prijs op koolstof. Kan het zo simpel zijn? Het is nochtans dé essentie van het Europese beleid om de klimaatopwarming aan te pakken. Het is een economisch systeem dat een kost-efficiënte daling in broeikasgassen moet teweegbrengen in Europa. Het is het ontstaan van werelds eerste en grootste koolstofmarkt. Waar dit idee vandaan komt, hoe het werkt en wat de resultaten zijn kom je te weten door in dit artikel te duiken. Waarom Carbon Pricing? Klimaatopwarming is een van de grootste hedendaagse problemen. Volgens vele organisaties, waaronder het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), is het een zeer ernstige bedreiging voor zowel samenlevingen als ecosystemen. De wetenschap is duidelijk. De mens speelt een spilfiguur in de klimaatop warming door het verbranden van fossiele brandstoffen. We zien nu al de resultaten van de veranderingen in ons klimaat. Sinds het begin van deze eeuw sneuvelde temperatuurrecord na temperatuurrecord. Extreme weersomstandigheden komen steeds frequenter voor. Sinds de eerste temperatuurmetingen in 1850 is de globale temperatuur met reeds meer dan 1°C gestegen. Ter referentie: In het klimaatakkoord van Parijs hebben alle wereldleiders besloten om de toename ruim onder de 2°C te houden. Een uitdaging zo blijkt uit de cijfers.   Wat betekent carbon pricing? “Plak een prijs op koolstof ” is een idee met veel momentum onder zowel overheden als bedrijven. Het wordt niet alleen gezien als een middel om uitstoot te beperken, maar ook als economische drijfveer voor innovatie. Er zijn verschillende  manieren waarop overheden een prijs kunnen plakken op emissies. De essentie van carbon pricing is de volgende economische basisnotie: het internaliseren...