Elektriciteit balanceren over de grenzen heen

Elektriciteit balanceren over de grenzen heen

Een kwestie van techniek en politiek Het elektriciteitssysteem is iets heel bijzonders. Hoewel deze appreciatie niet door iedereen gedeeld wordt, moet je toegeven dat de elektrische energiemarkt wel erg verschilt van eender welke andere markt. Normaalgezien produceer je iets en houd je het bij tot iemand het van je wil kopen. Bij elektriciteit zit het wel even anders. Het opslaan van elektriciteit is zeer moeilijk, in principe moet alles wat geproduceerd wordt op hetzelfde moment ook opgebruikt worden. Of beter: alles wat verbruikt wordt, moet door iemand op datzelfde moment geproduceerd worden. Indien dit niet het geval is, is er een probleem, een groot probleem.   In België is netbeheerder Elia verantwoordelijk voor deze balans. Ze maakt zelf geen elektriciteit, maar zorgt voor het hoogspanningsgedeelte  van de elektriciteitstransmissie. Omdat ze zelf niet echt bezig is met het maken of verbruiken van elektriciteit, probeert ze haar zware taak van balansverantwoordelijke af te schuiven op zo veel mogelijk andere partijen volgens de alom bekende filosofie: “Wat je zelf doet, moet je betalen”.  Hoewel anderen het werk laten doen in de praktijk vrij goed werkt, loopt het af en toe toch nog eens fout. Dan komt de verantwoordelijkheid terug op de schouders van Elia terecht. Om deze problemen op de lossen heeft Elia reserves: centrales die betaald worden om op commando meer of minder te gaan produceren. Momenteel heeft elk land zijn eigen reserves die allemaal betaald worden om klaar te staan in geval van nood. Nu rijst de vraag, alleszins bij sommigen, of het niet goedkoper zou zijn om dit voor heel Europa samen te doen. Een eerste logische stap in...
Slimme elektriciteitsmeters

Slimme elektriciteitsmeters

De digitale meter (en vooral wanneer hij uitrolt in Vlaanderen) is één van de meest actuele thema’s betreffende de energiemarkt. Waarom we ze moeten uitrollen is simpel: slim meten kan namelijk emissies verminderen tot 9% volgens de Europese Commissie. Maar hoe komt dat en hoe draagt een slimme meter hiertoe bij? Slimme meter Een slimme meter registreert op een digitale manier jouw verbruik. Deze toont de afname en injectie apart in tegenstelling tot de oude meters. Ook het tijdstip en volume van elektriciteitsproductie en -verbruik gedurende de dag is raadpleegbaar. Deze gegevens stuurt de slimme meter door op het net via vermogen lijn communicatie of via een draadloos netwerk. Het doel van de Europese commissie was om tegen 2020 80% van alle elektriciteitsmeters te vervangen door een slim exemplaar. In België loopt dat plan echter vertraging op en verwacht de netbeheerder slechts 1,8 miljoen geplaatste meters. Ten slotte bestaan er ook slimme meters voor gas aansluitingen maar deze worden momenteel nog niet gebruikt in België. Slim net Slimme meters en een intelligent net gaan hand in hand. Slim meten op zich leidt niet tot een energiebesparing maar wel een juist gebruik van de aanwezige infrastructuur. In de huidige energiemarkt is het zo dat het energieaanbod zich aanpast aan de vraag. Stel dat er veel vraag is, dan worden fossiele energiebronnen zoals gascentrales en dieselgeneratoren ingezet. Zonnepanelen en windmolens kan men niet naar eigen wil aanschakelen. Daarom willen netbeheerders consumenten stimuleren om veel te verbruiken op momenten van hoge productie. Met andere woorden de vraag aanpassen aan het aanbod. Eén manier om dat te realiseren is door een variabele elektriciteitsprijs...