Hoe kan UPS levens redden?

Hoe kan UPS levens redden?

De laatste ernstige stroomuitval in België vond plaats in de omgeving van Geel en dateert van november 2014. Een menselijke fout lag aan de basis hiervan, niet het potentiële stroomtekort waar onze politici toen al voor vreesden. Dagelijks zijn er kleinere stroomonderbrekingen. Hierbij vallen één of meerdere straten zonder stroom voor een periode korter dan een uur. Die zijn meestal het gevolg van onderhoudswerken door onze netbeheerder Fluvius. Toch rekenen bedrijven en particulieren op een betrouwbare aansluiting op het elektriciteitsnet. Om te voorkomen dat het licht onverwacht uitgaat, bestaat er een oplossing: een “uninterruptable power supply” of kortweg UPS. Toepassingen Een eerste industrie waar UPS-systemen veel voorkomen is die van de online diensten en telecom. De delicate elektronica in servers en supercomputers heeft een langere levensduur bij een hoge stroom-kwaliteit. Die ideale stroomkwaliteit is een utopie in het huidige energienet, waar kleine fluctuaties in de geleverde spanning amper te vermijden zijn. Een totale stroomuitval kan bovendien zware gevolgen hebben: in (super)computers kan het betekenen dat dagen, zelfs weken van rekenarbeid verloren kunnen gaan. In servers kan het zelfs gaan over permanent verlies of corruptie van stukken data: foto’s, dossiergegevens, wachtwoorden en accounts, etc.. Ook in ziekenhuizen is de gegarandeerde aanwezigheid van elektriciteit eerder een noodzaak dan een wens. Sommige patiënten zijn namelijk afhankelijk van levensnoodzakelijk apparatuur. Het licht in een operatiekwartier is onmisbaar, zeker bij delicate ingrepen. Ook de controletoestellen, die de toestand van patiënten bijhouden, verbruiken energie. Daarom is elk modern ziekenhuis uitgerust met één of meerdere UPS-systemen. Zo zijn minstens de cruciale functies gewaarborgd. In ziekenhuizen zijn dan ook vaak twee soorten stopcontacten terug te vinden, waarvan...