Sluiting gascentrales, een positieve ontwikkeling?

Sluiting gascentrales, een positieve ontwikkeling?

In de afgelopen jaren is er op de energiemarkt een nieuwe trend opgedoken. Gascentrales worden uit de markt geduwd door de stijgende hernieuwbare productiecapaciteit. Dit heeft als gevolg dat de gascentrales minder gebruikt worden om de energievoorziening van België te dekken waardoor ze automatisch minder rendabel worden. In juli zal de stoom- en gascentrale (STEG) in Seraing sluiten [1]. Ook de centrale in Drogenbos moet er in oktober 2015 aan geloven. Enige toelichting bij het waarom en de gevolgen. 1. De oorzaken van dit fenomeen Merit order effect Een gascentrale is pas rendabel als ze jaarlijks zo’n 5000 uren actief is. Dit cijfer is voor de meeste gascentrales onhaalbaar omwille van het merit order effect. Dit houdt in dat wanneer er veel hernieuwbare energie ter beschikking is, de duurdere centrales uit de boot vallen. Figuur 1 geeft dit principe weer. Figuur 1: De marginale kost en marktprijs voor verschillende  situaties en technologieën. In deze figuur ziet men twee scenarios waarin er enerzijds weinig en anderzijds veel hernieuwbare energie ter beschikking is. De energiebronnen zijn gerangschikt volgens toenemende marginale kost, wat men ook wel merit order noemt. De marginale kost  is het bedrag dat je extra betaalt door de productie met één eenheid te verhogen. Omdat lucht, zon en water gratis zijn, is de marginale kost van hernieuwbare energie heel laag (er is enkel een operationele- en onderhoudskost kost) en komt hernieuwbare energie vooraan te staan in de merit order. Zoals in elke vrije-markteconomie, wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod.  De vraag wordt voorgesteld in figuur 1 als de verticale zwarte lijn. Het aanbod wordt gevormd door de contour van de verschillende productie-eenheden....