Is Kernafval Onaanvaardbaar?

Is Kernafval Onaanvaardbaar?

Kernafval is één van de redenen waarom veel mensen tegen kernenergie zijn. De discussie valt uiteen in twee problemen: veiligheid en geld. In tegenstelling tot wat alle heisa doet vermoeden is er in 40 jaar Belgische kernenergie nog geen enkele persoon gestorven of ziek geworden door straling van gebruikte kernbrandstof. Dit staat in schril contrast met échte problemen, zoals de meer dan 600 Belgen die elk jaar omkomen in het verkeer, de 3000 Duitsers die per jaar sterven door luchtvervuiling uit bruinkoolcentrales of de 250 000 extra doden per jaar die voorspeld worden door de gevolgen van klimaatopwarming. Gebruikte brandstofstaven zijn wel degelijk levensgevaarlijk. Het enorme verschil tussen de angst voor kernafval en het werkelijke gezondheidsrisico komt er door  strenge veiligheidsnormen, en dat kost geld. Onlangs kwam er in het nieuws dat de berging van het Belgisch afval 10 miljard euro zou kosten. Als je dat vergelijkt met de 1.7 miljard MWh die de Belgische kerncentrales tot nu toe hebben geproduceerd, is dit 12% van de groothandelsprijs van elektriciteit of 2.3% van uw eindfactuur. Kernafval is dus zeker niet onbetaalbaar en geen groot risico voor de volksgezondheid. Het was natuurlijk nog prettiger geweest als het er niet was. Zo komen we steeds terug op dezelfde vraag: kunnen we de klus klaren met enkel hernieuwbare energie? Zo ja, des te beter. Zo nee, dan moeten we dringend onze Greenpeace-pamfletten in de vuilbak kieperen en het debat baseren op objectieve informatie. Die objectieve informatie vindt helaas moeilijk de weg naar het brede publiek. Net daarom zal YERA in het tweede semester een MythBuster-event over kernenergie organiseren, waar échte experts zullen uitleggen...

Brandstof maken uit lucht, hoe dromen werkelijkheid werden

Wanneer men spreekt over klimaatverandering, draaien alle hoofden meteen in de richting van CO2 uitstoot. Nieuwe technologieën schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond om CO2 emissies te reduceren. Nog beter is het vangen van CO2 uit de lucht om het terug op te slaan in de grond. Dit bleek echter geen geweldig business model, vandaar dat naar manieren gezocht werd om de CO2 te verkopen en het een tweede leven te geven, bijvoorbeeld in de vorm van brandstoffen. Deze technologie wordt Air to Fuel (A2F) genoemd en kan de laatste tijd op veel (financiële) steun rekenen, ondanks zijn vele tegenstanders. Ligt de commerciële doorbraak van een CO2 neutrale brandstof in het verschiet?   They call it magic… De technologie is niet nieuw, maar bestaat uit een beetje knip-en plakwerk. Simpel gezegd wordt water door middel van een energie-intensief elektrolyseproces gesplitst in H2 en O. Vervolgens wordt die H2 gemengd met CO2, dat via ethanolamines uit de lucht gefilterd is, ter vorming van koolwaterstoffen. Hieruit kunnen verschillende soorten brandstoffen gemaakt worden. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is dit geen manier om CO2 op magische wijze te doen verdwijnen. De CO2 die uit de lucht gehaald wordt, wordt nadien gewoon terug uitgestoten bij verbranding van deze synthetische brandstoffen. Bovendien is enorm veel energie nodig om CO2 om te zetten in brandstof. Dit hele proces is in het beste geval dus slechts CO2 neutraal, op voorwaarde dat hernieuwbare energie gebruikt wordt voor het proces.   Roze Brildragers of zwartkijkers? Het belangrijkste tegenargument was lange tijd dat het onttrekken van CO2 aan de lucht met prijzen rond de...

Groot, groter, … en nog groter?

Northwester 2, het volgende Belgische offshore windmolenpark, zal binnenkort de grootste windturbines ter wereld als eerste in gebruik nemen. V164-9.5MW is de naam, gebouwd door het Deense MHI Vestas. Maar ze zullen niet lang de grootste zijn, de eerste double digit turbines (10 MW of meer) zijn al in aantocht. De groei op vlak van windturbines is enorm, en dat mag je letterlijk nemen. De V164-9.5MW heeft bladen van 80m en is op zijn hoogste 220m. Omgerekend zullen de bladen een oppervlakte van meer dan 20 000 m² bestrijken, ofwel 4 voetbalvelden. Best spectaculair hoor ik je denken, maar toch even een rekensommetje om wat perspectief te geven. Vorige week hadden we het over kernenergie. Als we nu een grote kernreactor zoals Doel 3 of 4 willen vervangen door deze gigantische windturbines, hoeveel hebben we er dan nodig? Neem een vermogen van 1000MW voor zo’n kernreactor om het makkelijk te maken. Delen door 10 MW per windturbine geeft er al 100. Maar een windturbine draait niet altijd. Omgerekend draait een windturbine ongeveer 30% van de tijd aan maximaal vermogen, dit geeft nog eens een factor 3 extra. In theorie heb je dus 300 van deze reuzen nodig om 1 kernreactor te vervangen, toch best veel. En dan buiten beschouwing gelaten dat het in de praktijk nog wat ingewikkelder wordt. Het kan natuurlijk steeds groter, of niet? Tot nu toe was het maken van een krachtigere windturbine voornamelijk een kwestie van het bestaande model groter te maken. Maar daar zijn toch limieten. Het wordt gewoon té groot en té zwaar om verder te bouwen zoals dat nu gebeurt. Zo kijkt...

Zonnige historie in donkere dagen

U heeft het vast gehoord, gelezen of gezien. Het Punch Powertrain Solar Team behaalde goud op de Carrera Solar Atacama in Chili. Het was de vijfde editie van de jaarlijkse race en stond bekend als de zwaarste en moeilijkste tot nu toe. Het Punch Powertrain Solar Team is een groep studenten van de KU Leuven. Ze bestaat zowel uit burgerlijk als industrieel ingenieurs. Vroeger stonden ze bekend als het Umicore Solar Team. De organisatie bestaat al sinds 2005 en kwam al met zijn zevende team aan de start. De zonnewagen, de Punch 2 genaamd, overbrugde een afstand van 2600 km in zeven wedstrijdfasen. Nochtans begon de wedstrijd met een valse noot. De wagen was tijdens de kwalificatie van de baan geraakt. De Punch 2 moest als gevolg de wedstrijd als laatste aanvatten. De race bestond uit een kwalificatie, drie stedelijke circuits en drie offshore circuits. Deze laatste zorgde voor de grootste uitdaging. Hoewel hier de dagen somber en grijs zijn, reed de zonnewagen door de Atacama woestijn waar een maximale radiatie van 8.5 kWh/m² gemeten werd op één dag. De gemiddelde zonne energie in België komt overeen met een waarde van 4.06 kWh/m². Redelijk mooi weertje dus, daar in Chili. Bovendien, stonden er ook redelijk wat hoogtemeters op het programma. De langste klim was 3400m. Maar het team had zich goed voorbereid. De zonnewagen was uitgerust met een Twinspeed motor van Punch Powertrain. Deze motor is speciaal ontworpen voor elektrisch aangedreven voertuigen die hogere eisen stellen. Het beschikt over een extra versnelling en zorgt op die manier voor betere prestaties. Een normale elektrische motor beschikt niet over versnellingen. Dit...
Met statistiek kan je alles bewijzen…

Met statistiek kan je alles bewijzen…

  Beste landbouwer, Wat een leuke facebook post heeft u! Helaas, pindakaas, u heeft zich laten vangen! U beweert dat de landbouw weinig CO2 uitstoot – in vergelijking met andere sectoren valt daar inderdaad wat voor te zeggen. Maar impliceren dat landbouw weinig bijdraagt tot klimaatopwarming – daar slaat u de bal mis! CO2 is immers niet het enige broeikasgas dat bijdraagt tot klimaatopwarming. Andere gassen zoals CH4 en N2O hebben een veel krachtiger effect op het klimaat maar worden -gelukkig- in kleinere hoeveelheden uitgestoten. En laat de landbouw het nu net slecht doen op gebied van deze gassen. Maar dat ziet u niet, wanneer u louter CO2 bekijkt. Hoe dan? Veeteelt zorgt voor grote uitstoot van CH4. Want ook vee houdt van een lekker groen blaadje, maar helaas lossen deze dieren ook de nodige gassen tijdens hun vertering ervan. Uw oogst is voor o zo grote mate afhankelijk van kunstmest. Jammer genoeg zorgt deze kunstmest voor het ontstaan van N2O. Om nog maar te zwijgen van de manier waarop u de bodem uitput. Uw akker had honderden tonnen koolstof kunnen opslaan in de vorm van een bos met een voedzame bodem. Op het eerste zicht lijkt landbouw dus onschuldig als je naar CO2 kijkt. Niets is echter minder waar. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de strijd voor het klimaat. Ook u, beste landbouwer.  Dus wees gewaarschuwd, geachte ingenieur in spe, en laat u niet in de luren leggen! Met statistiek kan men alles bewijzen. M.A., Author...