Slimme elektriciteitsmeters

Slimme elektriciteitsmeters

De digitale meter (en vooral wanneer hij uitrolt in Vlaanderen) is één van de meest actuele thema’s betreffende de energiemarkt. Waarom we ze moeten uitrollen is simpel: slim meten kan namelijk emissies verminderen tot 9% volgens de Europese Commissie. Maar hoe komt dat en hoe draagt een slimme meter hiertoe bij? Slimme meter Een slimme meter registreert op een digitale manier jouw verbruik. Deze toont de afname en injectie apart in tegenstelling tot de oude meters. Ook het tijdstip en volume van elektriciteitsproductie en -verbruik gedurende de dag is raadpleegbaar. Deze gegevens stuurt de slimme meter door op het net via vermogen lijn communicatie of via een draadloos netwerk. Het doel van de Europese commissie was om tegen 2020 80% van alle elektriciteitsmeters te vervangen door een slim exemplaar. In België loopt dat plan echter vertraging op en verwacht de netbeheerder slechts 1,8 miljoen geplaatste meters. Ten slotte bestaan er ook slimme meters voor gas aansluitingen maar deze worden momenteel nog niet gebruikt in België. Slim net Slimme meters en een intelligent net gaan hand in hand. Slim meten op zich leidt niet tot een energiebesparing maar wel een juist gebruik van de aanwezige infrastructuur. In de huidige energiemarkt is het zo dat het energieaanbod zich aanpast aan de vraag. Stel dat er veel vraag is, dan worden fossiele energiebronnen zoals gascentrales en dieselgeneratoren ingezet. Zonnepanelen en windmolens kan men niet naar eigen wil aanschakelen. Daarom willen netbeheerders consumenten stimuleren om veel te verbruiken op momenten van hoge productie. Met andere woorden de vraag aanpassen aan het aanbod. Eén manier om dat te realiseren is door een variabele elektriciteitsprijs...