Wat is de ideale positie voor zonnepanelen?


Welke kant krijgt statistisch gezien de meeste zon in België om een maximaal rendement te halen? Kortom: waar worden deze panelen in zo’n geval het beste geplaatst? Zijn er cijfers te vinden over het aantal uren zon in voor- of namiddagen en zijn deze cijfers verschillend in vergelijking met andere continenten?
Ik heb namelijk schrik dat er misschien wereldwijd wel vele zonnepaneelinstallaties niet optimaal geïnstalleerd zijn en als dat zo is, er misschien wel eens werk van moet gemaakt worden door de bedrijven en de consumenten hierover te informeren, niet?Antwoord:Je maakt zeer terecht de opmerking dat de oriëntatie van zonnepanelen belangrijk is voor het rendement. Onderstaande figuur toont een stralingsdiagramma voor Ukkel.

Hierop is met behulp van de kleuren aangeduid hoeveel procent van het zonlicht je kan opvangen afhankelijk van de oriëntatie van de zonnepanelen. De rode kleur duidt erop dat zonnepanelen hier 95-100% van het maximum kunnen opvangen. Je ziet dat het zwarte punt net naast de lijn voor het zuiden ligt. Ze ligt bovendien tussen de (dunne witte) cirkels voor 30˚ en 40˚. De optimale hellingshoek is dus ongeveer 35˚. De optimale oriëntatie is dus naar het zuiden, onder een hoek van 35˚.Met behulp van dit stralingsdiagram zie je ook dat de lichtinval voor het westen en oosten ongeveer gelijk is (oosten is net iets beter). Het ‘rendement’ is dan ongeveer 75% voor een schuin dak. Op basis van deze directe zonlichtinval is er dus geen duidelijk voordeel tussen oost en west.Er zijn echter nog andere factoren die invloed hebben op het uiteindelijke rendement van een installatie. Schaduw is bijvoorbeeld zeer belangrijk. Als er ten westen van het huis bomen staan en ten oosten niet, is het waarschijnlijk beter om de zonnepanelen in het oosten te installeren.Het lijkt dus aangewezen om een installateur te raadplegen voor de optimale oriëntering afhankelijk van de omgeving. Vanuit een kostenperspectief kan het ook mogelijk zijn dat de zonnepanelen best voor de helft op het oosten en voor de helft op het westen van het dak gelegd worden.