De vereniging YERA

“Young Energy Reviewers Association”, kortweg YERA, is een denktank gedreven door masterstudenten burgerlijk ingenieur in de Energie. Door schaarste in natuurlijke brandstoffen en de alsmaar stijgende energievraag, is het thema energie niet uit de actualiteit weg te denken. In de komende decennia moeten we namelijk de klimaatopwarming aanpakken. Daarom moeten we overstappen naar een CO2-arme energievoorziening en werken aan een duurzaam, betaalbaar en intelligent energiesysteem.

Wat doet YERA?

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn inspanningen nodig van iedereen. Politici en ook burgers moeten keuzes maken om een duurzame toekomst uit te kunnen bouwen. Het is belangrijk dat deze keuzes realistisch en gefundeerd zijn en dat de beschikbare financiële middelen optimaal worden gebruikt. Al te vaak worden zaken te simplistisch voorgesteld en krijgen vooroordelen de overhand op weloverwogen beleidsmaatregelen. Daarom wil YERA zich toeleggen op volgende doelen:

  • Het op een correcte, gefundeerde en begrijpelijke manier informeren van de bevolking over het onderwerp ‘energie’ en het indien nodig corrigeren van media en politici. Zij sturen immers de publieke opinie en we kunnen het ons niet permitteren dat de bevolking zich laat leiden door verkeerde informatie. Daarom publiceren we artikels op onze website.
  • Het aanbieden van relevante informatie, gefundeerde meningen en visies op vlak van energie in de samenleving. Deze informatie kan dienen ter verduidelijking van de populaire energiethema’s in België.
  • Het organiseren van evenementen om de energieproblematiek op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. Hierover vindt u meer op de evenementen pagina’s.

 

Wij geloven op deze manier een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het energiedebat. Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden of u zit nog met vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Ward Snoeck
Voorzitter 2012 en mede-oprichter

Tim Joris
Voorzitter 2015 – 2016

 

Huidige bestuur

Voor algemene informatie over YERA kun je mailen naar info@yera.be.

Indien je specifieke personen zoekt, vind je hieronder een overzicht met de leden van het bestuur, hun functies en hun contactgegevens.

Maxime Vuylsteke

Maxime Vuylsteke

Voorzitter

Maxime is in 2015 afgestudeerd als industrieel ingenieur Elektrotechniek. Vanwege zijn uitgebreide interesse voor de energiesector besliste hij om de master Energie aan te vatten. Door de vaak voorkomende misinterpretatie van verschillende energie-gerelateerde aspecten binnen de media voelt hij zich geroepen om met YERA deze verwarringen tegen te gaan en mensen correcte en objectieve info te bieden. Naast zijn passie voor energie maakt Maxime graag verre reizen en is hij graag sportief bezig.

maxime.vuylsteke@yera.be

Miriam von Holst

Miriam von Holst

Vicevoorzitter

Miriam startte dit jaar haar 2bachelor Chemie. Oorspronkelijk is ze afkomstig uit Duitsland, waar ze een zomerschool heeft gevolgd rond elektriciteit en energienetwerken. Dit wekte haar interesse in het energiethema zodanig op dat ze besloot hierin verder te studeren. Door actief te zijn bij YERA, kan ze haar interesse in chemie combineren met haar passie voor energie. In de toekomst zou ze zich graag verder verdiepen in elektrochemie en batterijtechnologie.

miriam.vonholst@yera.be

Jelle Meus

Jelle Meus

Eventsverantwoordelijke

Jelle behaalde vorig jaar zijn masterdiploma burgerlijk ingenieur Werktuigkunde. In het kader van zijn thesis bepaalde hij de toepasbaarheid van een nieuwe wiskundige formulering binnen het modelleren van elektriciteitssystemen. Dit jaar begint hij aan een aanvullende master International Business Economics and Management. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met reizen, gitaar spelen en skiën.

events@yera.be

Thomas Roose

Thomas Roose

Eventsverantwoordelijke

Na het behalen van zijn diploma industrieel ingenieur Elektrotechniek te Gent wou Thomas zich nog verder verdiepen in de wereld van de energie. Daarop viel in 2015 de beslissing om te starten met de master Energie in Leuven.  Na het bijwonen van enkele evenementen van YERA voelde hij zich geroepen om zelf deel te worden van de organisatie. Verder spendeert Thomas zijn vrije tijd aan lopen, lezen en reizen.

events@yera.be

Anne-Claire Legon

Anne-Claire Legon

Eventsverantwoordelijke

Anne-Claire is afgestudeerd als industrieel ingenieur Electromechanica. Een passie voor milieu-gerelateerde thema’s zette haar ertoe aan de master Energie aan te vatten, specifiek met oog op hernieuwbare energie. Het is dan ook haar ambitie om energieproductie minder vervuilend te maken. Naast energie heeft ze een brede interesse voor muziek en avontuurlijke reizen.

events@yera.be

Louis Muls

Louis Muls

Eventsverantwoordelijke

Na vorig jaar als uitwisselingsstudent in Beijing gestudeerd te hebben, zit Louis nu in zijn laatste jaar burgerlijk ingenieur master Energie. Zijn aanzet voor deze studies is zijn interesse in de globale energiemarkten. Nieuwe energiestrategieën van bepaalde landen kunnen het volledig economisch landschap herschapen. Door verscheidene activiteiten te organiseren, hoopt Louis om samen met anderen in discussie te treden omtrent deze energie-gerelateerde thema’s.

events@yera.be

Caroline Cooreman

Caroline Cooreman

Research verantwoordelijke

Na een leerrijk jaar in Canada en een lange stage bij Dow Chemical is Caroline klaar voor haar laatste jaar burgerlijk ingenieur master Scheikunde. Haar interesse in de energiesector vindt zijn oorsprong in de petrochemie. Duurzame oplossingen voor chemicaliën, brandstoffen en chemische processen zijn onbetwistbaar verbonden met hedendaagse energie-vraagstukken. Caroline hoopt om bij het research team van YERA in contact te komen met innovatieve oplossingen voor deze energie-gerelateerde enigma’s.

research@yera.be

Marnix Verhoeven

Marnix Verhoeven

Research verantwoordelijke

Marnix vangt zijn laatste jaar aan als bugerlijk ingenieur master Energie.  Door reeds van jongs af aan veel te reizen groeide bij hem de interesse voor social development, toegespitst op energievoorziening. Een jaar op Erasmus in Berlijn, midden in de Energiewende, heeft deze interesse alleen doen toenemen. Als fervente muziekliefhebber is hij in de zomer vaak terug te vinden op de festivalweide.

research@yera.be

 

Stijn Wydooghe

Stijn Wydooghe

Financieel verantwoordelijke

Stijn is een laastejaarsstudent burgerlijk ingenieur master Energie. Nog voor hij zijn studies aanvatte, had hij al interesse voor de veelzijdigheid van de energiesector. Dat groeide alleen maar tijdens zijn erasmusuitwisseling aan de KTH in Stockholm. Tijdens de zomermaanden kan je hem meestal vinden op het strand als redder aan zee. Daarnaast brengt hij zijn vrije tijd graag door op een skipiste, basket- of tennisveld.

finance@yera.be

 

Laurent Lambaere

Laurent Lambaere

IT verantwoordelijke

Laurent vangt zijn laatste jaar aan als student burgerlijk ingenieur master Energie.  De actualiteit van het thema en de veelzijdigheid van de energiesector overhaalden hem om voor deze master te kiezen. Naast energie heeft hij een zwak voor basketbal, reizen en het studentikoze leven.

it@yera.be

Tim Mertens

Tim Mertens

PR verantwoordelijke

Na het behalen van zijn bachelordiploma in de werktuigkunde, besloot Tim om de EIT-KIC master in energie aan te vatten. Na een jaar in Stockholm te hebben vertoefd, behaalde hij vorig jaar dan ook zijn masterdiploma Energie. Momenteel slijt hij zijn dagen met het werken aan zijn doctoraat dat gericht is op onzekerheid in lange termijn energie planning. Naast YERA is hij ook nog actief binnen de Breese jeugdwerking.

pr@yera.be

Oud bestuur

Tim Joris

Voorzitter

Jonas Verstraeten

IT verantwoordelijke

Jan Kapteijn Den Bouwmeester

Vicevoorzitter

Jelle Jaubin

Research verantwoordelijke

Ismail C. Ayed

Eventsverantwoordelijke

Stijn Van der Putten

PR/HR verantwoordelijke

Joren Wuyts

Financieel verantwoordelijke

Luckas Vandeplas

Eventsverantwoordelijke

 Bestuur 2014 – 2015

 

Alexander Van de Voorde

Voorzitter

Jan Fissette

HR verantwoordelijke

Annelies Kumpen

Vicevoorzitter

Tim Joris

Verantwoordelijke research

Joren De Borger

Verantwoordelijke events

Jorn Reniers

IT verantwoordelijke

Jonas Boury

Verantwoordelijke events

Lien Van Schepdael

PR verantwoordelijke

 Bestuur 2013 – 2014

 

Caro De Brouwer

Voorzitter

Jamal Reddahi

HR verantwoordelijke

Derck Koolen

Bestuurder events

Giel Van den Broeck

Vicevoorzitter

Wouter Janssen

PR verantwoordelijke

Sofie Verreyt

Secretaris

Matthieu Van Damme

Financiën

Mario Sarens

Bestuurder research

Jean Beelaerts

Bestuurder events

Bestuur 2012 – 2013

Ward Snoeck

Ward Snoeck

Voorzitter

Pieter Verckist

Pieter Verckist

HR

Thomas Stals

Thomas Stals

Bestuurder Research

Filip Jorissen

Filip Jorissen

Vicevoorzitter

Lorenz Couckuyt

Lorenz Couckuyt

Bestuurder Pers

Daan Van Gansen

Daan Van Gansen

Web Director

Jomme Vrolix

Jomme Vrolix

Penningmeester

Gilles Etienne

Gilles Etienne

Bestuurder Events

Charissa Tse

Charissa Tse

Secretaris

Johannes (Jan) De Turck

Johannes (Jan) De Turck

Bestuurder Events

Part of a bigger energy society

Students for Sustainable Energy for All

YERA is actief als SSEA Chapter onder het Global Energy Initiative. Deze non-profit organisatie uit New York heeft als missie het promoten van hernieuwbare energie, het tegengaan van energiearmoede en mee te helpen in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om dit te doen zet het Global Energy Initiative zich vooral in via het promoten van research en technologische vooruitgang omtrent energie-efficiëntie, het opzetten van projecten tegen energiearmoede en organiseert het jaarlijks het Global Energy Conference in de UN Headquarters te New York.

Als SSEA Chapter treedt YERA toe tot een netwerk bestaande uit verschillende studentenverenigingen wereldwijd met een passie voor energie. Het netwerk dient als platform ter vereenvoudiging van het delen van kennis tot het creëren van een wereldwijde ontwikkelingsgedreven gedachtegang onder de studenten met een passie voor energie.

Yera is lid van Students for Sustainable Energy for All

 

Leuven student sustainability platform

LSSP, of ‘Leuven student sustainability platform’, is een overkoepelende organisatie die verschillende studentenverenigingen die bezig zijn rond duurzaamheid, bij elkaar brengt. Onderandere YERA, Noord-Zuid, Humasol, AFD, Core, The Blue academy en CleanTech Challenge maken deel uit van deze organisatie. Het doel is om de verschillende activiteiten beter op elkaar af te stemmen, om de verschillende verenigingen dichter bij elkaar te brengen en om ideeën uit te wisselen.