Het schaamrood van het Belgisch energiedebat


Te midden van het paniekvoetbal in de media rond de bevoorradingszekerheid van België voor deze winter valt ons oog op de uitspraken van Kristof Calvo, federaal parlementslid voor Groen!. Wij voelen ons als leden van YERA, een denktank rond energie, genoodzaakt te reageren op deze ongenuanceerde en ronduit foute beweringen.

Dit is wat Calvo zei: “Op welke planeet leeft de N-VA? Hebben ze dan niet gemerkt dat 3 kernreactoren omwille van veiligheidsproblemen stilgelegd werden? Kernenergie is het probleem voor onze bevoorrading, niet de oplossing. Vandaag is dat meer dan ooit duidelijk. De bouw van een nieuwe centrale is zeer onwaarschijnlijk en zou in elk geval miljarden belastinggeld vragen en jaren duren”.

Stilgelegde reactoren

Dat de drie kernreactoren stilgelegd werden omwille van veiligheidsproblemen is een misleidende uitspraak. U wekt de indruk dat kernenergie een onveilige energiebron is, wat toch genuanceerd moet worden. Het stilleggen van Doel 3 en Tihange 2 is een voorzorgsmaatregel. Het onderzoek loopt en de analyses hebben nog niet aangetoond dat er zich wel degelijk een probleem stelt. Net omdat de gevaren van kernenergie bekend zijn wordt er geen enkel risico genomen. Er is op geen enkel moment sprake geweest van gevaar voor werknemers of de bevolking.  Het toeschrijven van het probleem in Doel 4 aan de onveiligheid van kerncentrales is totaal uit de lucht gegrepen. Het incident deed zich voor in een turbine in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Deze turbine wordt ook gebruikt in verschillende andere elektriciteitscentrales, waar zich dus net hetzelfde probleem kan voordoen.

Bevoorradingszekerheid

Het probleem van de bevoorradingszekerheid toeschrijven aan kernenergie en in die context pleiten voor meer hernieuwbare energieproductie is onbegrijpelijk en bovendien appelen met peren vergelijken. In tegenstelling tot de vaak onvoorspelbare hernieuwbare energiebronnen, die voor heel wat problemen in het netwerk zorgen, leveren kerncentrales bijna het hele jaar door hun maximale output. Als we kernenergie willen vervangen moet er evenveel capaciteit bijgebouwd worden van een andere technologie, wat ervoor zorgt dat op korte termijn de kerncentrales onmisbaar zijn in het Belgisch energielandschap. Het is geen perfecte technologie, maar ze dragen wel op een goedkope manier bij tot het beperken van de CO2 emissies in België.

Dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt hebben we wederom te danken aan een falend energiebeleid met gebrek aan langetermijnvisie. Het verbod op nieuwe kerncentrales in combinatie met de nakende sluiting van de oudste centrales had moeten leiden tot een golf van maatregelen om onze bevoorrading te garanderen na 2015. Dat de helft van onze nucleaire capaciteit eind 2014 stilligt en er zo goed als geen vangnet is, is beschamend. De sluiting van vele gascentrales de afgelopen jaren en het steeds maar uitstellen van de aanleg van nieuwe transmissiecapaciteit kunnen op zijn minst in vraag gesteld worden.

Bouw nieuwe kerncentrale

Als parlementslid voor Groen! kan ik me voorstellen dat u graag voor andere energiebronnen kiest zonder radioactief afval en met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. Maar u zal vast wel weten dat wind- en zonne-energie intermitterend en onvoorspelbaar is? De bouw van een nieuwe kerncentrale gaat uiteraard gepaard met hele hoge kosten. Ter vergelijking, in het Verenigd Koninkrijk wordt een nieuwe centrale gebouwd waarvoor de overheid een garantie van €115/MWh geeft (de prijs op de markt vandaag is er ongeveer €50/MW). Een kerncentrale zorgt echter wel bevoorradingszekerheid, een vrij grote importonafhankelijkheid en een lage CO2-uitstoot.

Toekomst

“De nucleaire believers zouden zich vandaag moeten schamen.”, vernemen we nog. Met dat soort uitspraken, meneer Calvo, ondermijnt u elke mogelijkheid tot een open energiedebat. Wij pleiten zeker niet voor het ondoordacht bouwen van een nieuwe kerncentrale en natuurlijk is kernenergie niet dé oplossing van de energieproblematiek. Maar alle opties moeten objectief bekeken worden alvorens er beslissingen genomen worden. En laat het duidelijk zijn dat er in dit debat geen plaats is voor zwart-wit denken. Indien u voor een kernuitstap pleit, maak dan werk van een stevig plan waar ook wij, als toekomstige energie-ingenieurs, in kunnen geloven.