Vragen Politiek Debat


Hier kan je je vragen posten voor de aanwezige sprekers. Vermeld heel duidelijk voor wie je vraag is. Hou de vraag zo kort en concreet mogelijk. Je mag uiteraard ook direct een vraag stellen.