Is er een toekomst voor energie uit de oceaan?


Hoeveel zal de productie van energie uit onze oceanen, zoals uit de golven, in de nabije toekomst stijgen?

Antwoord

De energie uit oceanen kan grof gezegd opgedeeld worden in getijdenenergie, golfenergie, stromingsenergie, thermische energie en osmotische energie. Golfenergie heeft het meeste potentieel, wereldwijd gezien maar ook specifiek in Europa. Momenteel wordt hier zeer weinig mee gedaan. Een onderzoek van de European Ocean Energy Association (EOEA http://www.oceanenergy-europe.eu/) toonde echter aan dat het mogelijk moet zijn om in 2050 188 GW aan geïnstalleerd vermogen uit de Europese zeeën te halen.

De locatie is een belangrijk gegeven; in figuur 1 kan gezien worden dat België en Nederland een laag potentieel hebben om golfkrachtenergie op te wekken. Schotland daarentegen heeft een veel groter potentieel. Ook getijden zijn verschillend per gebied, zoals men kan zien op figuur 2. Niet enkel het potentieel is belangrijk, maar ook het zee-verkeer. Wanneer er bijvoorbeeld veel vaarroutes op de weg liggen wordt het al meteen een stuk moeilijker om deze technologie te implementeren.

Zowel het onderzoek van EOEA als deze figuren laten zien dat deze vormen van energie een groot potentieel hebben, maar waarom wordt deze technologie momenteel dan nog maar nauwelijks gebruikt? De technologie is nog zeer duur en staat nog niet op punt. Er zijn enkele testprojecten lopend: de wave dragon in Wales (zie http://www.wavedragon.net/) , een technologie die gebruikt maakt van getijden om energie op te wekken in Sheffield (zie http://www.pulsetidal.com/) enz.. Ondanks de hoge kostprijs is het wel een technologie die snel commercieel kan worden zodra ze bewezen is. Het is dus mogelijk dat de prijzen zullen dalen door bijvoorbeeld schaalvoordelen.

Op dit moment zijn andere hernieuwbare technologieën goedkoper (en in sommige gevallen gemakkelijker te installeren). Er zal niet voor oceaan energie gekozen worden tot het economisch voordelig is. De energieprijzen stijgen, de technologiekosten dalen, de vraag is echter wanneer ze elkaar zullen ontmoeten.

figuur 1

figuur1

figuur 2

figuur2