Denktank AC/DC


140 jaar geleden ontplooide zich een strijd tussen twee grootmachten in de elektrische wereld. Thomas Edison’s General Electric nam het op tegen Westinghouse met onder andere Nicola Tesla. De geschiedenis leert ons dat Tesla deze strijd heeft gewonnen met zijn 3-fazige AC-technologie ten koste van de DC-technologie van Edison. Maar is deze strijd al wel volledig gestreden? Dit is de vraag die we ons deze avond stellen. Wat is er veranderd in het landschap van de elektrische energie waardoor Thomas Edison een eeuw na het verliezen van de strijd toch nog revanche kan nemen op Tesla?

We mogen op deze denktank Prof. Dr. Ir. Dirk Van Hertem en doctoraatsstudent Giel Van den Broeck van Electa/Energyville verwelkomen om ons meer uitleg te geven over de toekomst van DC. Dr. Ir. Johan Rimez, afgevaardigde van Elia, komt ons de evolutie van het Belgische transmissienet uit de doeken doen.

De denktank vindt plaats op donderdag 3 mei in auditorium C van ESAT te Heverlee. De deuren openen om 19u30 en zoals gebruikelijk sluiten we af met een gezellige receptie.