Opinie: Kiezen is verliezen


Terwijl alle buurlanden rondom ons met mooie plannen staan te zwieren, zitten we in België vooral met onze handen in het haar. Dat komt omdat de Belgische beleidsmakers niet willen kiezen. Want kiezen is verliezen. En wat de politici vrezen te verliezen, zijn stemmen.

Ons buurland Duitsland durft de noodzakelijke keuzes wel te maken. Duitsland marcheert met haar Energiewende aan de top van de energie-parade. Is de Duitse Energiewende dan de superoplossing? Dat is ze niet, maar ze schept wel duidelijkheid over waar het land naartoe wil. En dat horen investeerders graag.

Daar tegenover staat de kernuitstap in België. Het voorbeeld van besluiteloosheid bij uitstek. Voor een volledige kernuitstap wil men hier niet met zoveel woorden kiezen. Want dat zou willen zeggen dat de energieprijs zal stijgen. Een kernuitstap betekent bovendien ook nog een verhoging van koolstofemissies. Kiezen is verliezen. Kernenergie een optie houden, is tegen de schenen schoppen van de publieke opinie. Kernenergie afbouwen is omwille van de hogere prijzen en CO2 uitstoot opnieuw een aanval op diezelfde publieke opinie.

Regels en doelstellingen van de Europese Commissie proberen een energiebeleid in de verschillende deelstaten af te dwingen. Bij ons heeft het een omgekeerd effect. Het zorgt voor ondoordachte beslissingen op korte termijn om de doelstellingen te halen. Waren de subsidies voor zonnepanelen wel een goede beslissing? Ze kosten een klein fortuin en ze brengen meer problemen mee dan er opgelost werden. In energie is het enorm belangrijk dat technologieën (gaande van elektriciteitsproductie, via elektriciteitstransport tot de verbruiker)  op verschillende niveaus gelijkmatig groeien.

België is een klein landje, er wordt jaarlijks slechts negentigduizend gigawattuur verbruikt. En toch is het zo moeilijk om over iets zo fundamenteel als energievoorziening te praten. In het geval van een black-out zal de schade aan de industrie onwezenlijk groot zijn.  Om nog maar te zwijgen over onze reputatie. Ik lees het al in de kranten: ‘Belgium covered in darkness due to failing energy policy’.

Waarom is het energiethema hier niet bespreekbaar? Omdat er al jaar en dag slechts met mondjesmaat gecommuniceerd wordt. Omdat de implicaties van beslissingen stelselmatig worden achtergehouden. Het wordt tijd dat men open kaart speelt en een visie uitstippelt.
Niet kiezen betekent immers nog meer verliezen.