Opinie: Onze elektriciteitsprijzen zullen stijgen


Het voorstel van ontslagnemend minister Vande Lanotte om een ‘zonnefonds’ op te richten, om de stijging van de elektriciteitsprijzen te beperken, is het zoveelste lapmiddel dat het falend energiebeleid in België karakteriseert.

Wat is de situatie? Vorige week maakte de Sociaal-economische Raad Vlaanderen (SERV) bekend dat vanaf 2016 de elektriciteitsfactuur met 30 procent kan stijgen. Een belangrijk aandeel in deze elektriciteitsfactuur zijn de distributienettarieven waarmee ook de subsidies voor zonnepanelen worden doorgerekend aan de verbruiker. Deze subsidies waren buitensporig en komen voornamelijk de bemiddelde elektriciteitsverbruiker ten goede.

Om deze stijging tegen te gaan, besliste de regering in 2012 om de distributienettarieven te bevriezen voor de periode 2013-2014. Als gevolg daarvan hebben de distributienetbeheerders het verschil uit eigen zak moeten bijpassen. Enige logica leert dat deze maatregel reeds bij aanvang onhoudbaar was en nu resulteert in een veel abruptere stijging van deze tarieven.

Een prijsstijging is nochtans niet onverwacht en zal zich doorzetten in de toekomst: iemand moet opdraaien voor de investeringskosten van onder meer hernieuwbare energie. Momenteel is dat de elektriciteitsverbruiker die een meerkost draagt per verbruikte kilowattuur (wat hen – en dat is positief – aanmoedigt om minder elektriciteit te verbruiken). Deze meerkost onderbrengen in een fonds is louter een vestzak-broekzakoperatie: de belastingbetaler zal nu opdraaien voor de meerkost. Over wie concreet meer belastingen zal moeten betalen om het fonds te vullen, blijft het voorstel onduidelijk. Transparant is zo’n fonds dus evenmin.

Dit voorstel illustreert een duidelijk gebrek aan langetermijnvisie voor onze energievoorziening. Lapmiddelen invoeren op korte termijn volstaat gewoonweg niet. Dames en heren politici, de stijging van de elektriciteitsprijzen is een logisch gevolg van de keuze voor meer hernieuwbare energie. Jullie hebben de subsidiemechanismen uitgevonden waar we vandaag met z’n allen de gevolgen van dragen. Leer hieruit voor de toekomst, maak plannen op lange termijn.