Opinie: Waarom een zonnetarief niet de juiste oplossing is


Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche stelt voor om een zonnetarief in te voeren voor elektriciteit. Dit voorstel is volgens Jonas Boury slechts verkiezingspraat: het is onzinvol en mist zijn doel compleet. “Hoewel ik niet twijfel aan uw goede bedoelingen, kan ik enkel besluiten dat het de foute richting uitgaat.

Beste minister van energie,
Beste mevrouw Van den Bossche,

Als ingenieursstudent energie sta ik vaak versteld van politieke voorstellen die de energieproblematiek zouden moeten aanpakken. Ook woensdag 7 mei schrok ik bij het horen van uw meest recente ingeving: u wil namelijk graag een ‘zonnetarief’ invoeren. U stelt voor om een extra rubriekje in te lassen in het weerbericht waarbij meegedeeld wordt of er de volgende dag een zonnetarief van toepassing zal zijn op basis van de van de beschikbare zonne- of windenergie. Het zonnetarief zou de elektriciteit voor die dag tot de helft goedkoper maken. Dit schitterend idee, dat bovendien bij toeval perfect getimed is, zou de energiefactuur van de consument moeten verlagen. Hoewel ik niet twijfel aan uw goede bedoelingen, kan ik enkel besluiten dat het de foute richting uitgaat.

 Er zijn 2 redenen waarom uw zonnetarief niet kan, en nooit zal werken. Ten eerste zal omwille van het lage tarief tijdens de zonnige dagen het basistarief voor elektriciteit stijgen. Dat de elektriciteit goedkoper geproduceerd wordt voor leveranciers op zonnige en winderige dagen is een feit. Men mag echter niet vergeten dat deze hernieuwbare energiebronnen op andere momenten aanleiding geven tot hele hoge energieprijzen. Wanneer de productie van elektriciteit fout voorspeld wordt, zijn dure energiebronnen nodig om deze fouten te compenseren. Deze kosten moeten ook worden doorgerekend naar de energiefactuur.

 Ten tweede is een ‘zonnetarief’ op dit moment onmogelijk te implementeren. Zolang er geen slimme meters zijn die het reële verbruik op zonnige en winderige tijdstippen meten en doorgeven aan de leverancier mist het ‘zonnetarief’ zijn doel. Met de huidige elektriciteitsmeters zal u immers nooit weten in welke mate de verbruiker zich heeft aangepast aan het gunstigere tarief. Het ontgaat me volledig hoe u het verbruik van de consumenten zal bepalen op deze speciale dagen. U kan veel beter werk maken van een grondig systeem met variabele elektriciteitsprijzen door gebruik te maken van deze slimme meters. Nu al is zeker dat deze technologie vroeg of laat zal worden ingevoerd aangezien de voordelen ervan algemeen erkend zijn. In België lopen we echter graag achter met het doorvoeren van technologische ontwikkelen, u verkoos zelf om de slimme meters af te voeren in 2012.

 Wel staat het vast dat er maatregelen moeten komen om de lage prijzen van de hernieuwbare energiebronnen in rekening te brengen. Maar dit moeten de juiste maatregelen zijn die de juiste problemen aanpakken.

 De zonnetarieven die u voorstelt, hebben als enige doel de elektriciteitsfactuur op korte termijn te verminderen. Toegegeven, dit klinkt op het eerste zicht ontzettend aantrekkelijk voor zowel de verbruikers als voor uw verkiesbaarheid. Verder wordt met deze maatregel echter geen enkel probleem opgelost. Integendeel, door deze maatregel zijn energieleveranciers genoodzaakt hun tarieven op te voeren. Dat u met dit idee blijft pronken tot de verkiezing is uw volste recht. Eens dit grootse politieke gebeuren achter de rug is hoop ik echter wel dat dit project snel in de prullenbak belandt.