Uitlaatgassen: hoe kunnen we ze beperken?


Zolang we op basis van fossiele brandstoffen rondrijden, blijven we uitstoot produceren, dewelke schadelijk is voor mens en milieu. Europa probeert deze uitstoot te beperken door de strengere Euro 6-norm in te voeren. Maar we kunnen ook op andere manieren onze lucht zuiver houden. Elektrische wagens bieden door de steeds betere technologieën een alternatief. Maar dan is de opwekking van elektriciteit best ook uitstootvrij. Andere zuiveringsmethoden die ook kunnen bijdragen aan een gezondere lucht zijn high-tech luchtzuiverend beton, katalysatoren en filters.

Waar zit het probleem?

Het grootste gedeelte van de uitstoot van de auto’s is nochtans niet rechtstreeks schadelijk. Dit komt omdat voor een moderne dieselmotor deze uitstoot voor 60 à 70 percent (op volumebasis) bestaat uit volkomen onschadelijk stikstofgas. De rest van de uitstoot zorgt wel voor problemen, zowel voor mens als milieu.

De invloed op het milieu is het resultaat van CO2 en waterdamp (25 percent van de uitlaatgassen). Deze twee zijn namelijk broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde.

De voor de mens rechtstreeks schadelijke stoffen vormen samen 0-2 percent van het gasmengsel. Deze zijn onder andere het gekende koolstofmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen, stikstofoxiden (de zogenaamde NOx), fijn stof en roetdeeltjes.

Onverbrande koolwaterstoffen kunnen kankerverwekkend zijn of zich onder invloed van zonlicht omzetten in ozon. Ozon wordt sinds 1995 gelinkt aan kanker. De stikstofoxiden – behalve lachgas (N2O) – kunnen in aanraking met waterdamp zuren vormen (HNO3) en dat kan onze longen beschadigen.

De vraag die zich stilaan stelt is : “Hoe ongezond is dit nu?”. Het is moeilijk om wetenschappelijk te bewijzen dat dieseluitstoot kankerverwekkend is. Zoals de American Cancer Society stelt : “Hoewel sommige studies een link vonden met dieseluitstoot en kanker, hebben andere die niet gevonden.” Het IARC (International Agency for Research on Cancer) erkent dieseluitstoot wel als kankerverwekkend.

Om te voldoen aan de strengere regels opgelegd door Europa moeten constructeurs uiteraard op zoek naar alternatieven , die zich voordoen in uiteenlopende domeinen.

Wat zijn de alternatieven?

Elektrische auto’s zijn een oplossing

Elektrische wagens zouden een gedroomde oplossing zijn, maar zijn ze volledig vrij van uitstoot?

Een belangrijke factor die in rekening dient genomen te worden is de wijze waarop de elektrische energie wordt opgewekt. Elektrische wagens zijn pas volledig CO2-vrij als de elektriciteitsopwekking dat ook is. Alsook dien je de impact van de constructie van de elektrische of hybride wagen op het milieu in rekening te brengen.

Al deze factoren werden in rekening gebracht in een studie door de University of Ontario. Hun conclusie is als volgt. Elektrische en hybride wagens doen het steeds beter dan conventionele wagens, al is de studie eerder indicatief (er werden slechts vier verschillende wagens beschouwd, één van elk type). Ze geeft wel goed de tendens weer die zich in het voordeel uitspreekt van elektrische voertuigen, en die duidelijk aangeeft welke impact de wijze van elektriciteitsopwekking heeft. Hoe meer elektriciteit uit hernieuwbare of CO2-vrije bron, hoe duidelijker de overwinning voor elektrische voertuigen.

De hoge prijs voor zo’n auto is eventueel een probleem bij het beslissen over de aankoop van een ‘propere’ wagen. Dit is het gevolg van een nogal energie-intensieve constructie (denk bijvoorbeeld aan de batterijen). Een meer psychologisch struikelblok kan het bereik van de wagen zijn. Vandaag is 100 à 200 km genoeg voor dagelijkse behoeften. Toch wordt geoordeeld dat het bereik te klein is, door de vergelijking met benzine- of dieselwagens.

Katalysatoren en filters

De twee- of driewegkatalysator is een oplossing die vele auto’s al aan boord hebben. Het apparaat haalt koolstofmonoxide (CO) en onverbrande koolwaterstoffen uit de gassen. De driewegkatalysator zet schadelijke stikstofoxiden (NOx) ook om in onschadelijk stikstofgas, ongeveer 80% van de lucht die we inademen. Filters moeten dan ook het roet en andere giftige stofdeeltjes verwijderen. Het spreekt voor zichzelf dat deze sector verbeteringen zal brengen om te voldoen aan de strenge(re) euro 6-norm.

Beton draagt zijn steentje bij

Op 2 juli 2010 ontwikkelde TU Eindhoven luchtzuiverend beton dat d.m.v. siliciumdeeltjes niet alleen minder milieubelastend beton maakt, maar door toegevoegde titaandioxide kan reageren met bovengenoemde schadelijke stoffen. Roetaanslag wordt afgebroken, stikstofoxiden worden omgezet in nitraat. Het nitraat kan eventueel de bermen bemesten. Ook in de Leopold II-tunnel in Brussel is een dergelijke betonlaag aangebracht.

Conclusie

Elektrische wagens bieden een gepaste uitweg op voorwaarde dat ook de elektriciteitsopwekking CO2 vrij is. Alsook zullen nieuwe generaties katalysatoren een rol spelen in de oplossing.