Hoe kan UPS levens redden?

Hoe kan UPS levens redden?

De laatste ernstige stroomuitval in België vond plaats in de omgeving van Geel en dateert van november 2014. Een menselijke fout lag aan de basis hiervan, niet het potentiële stroomtekort waar onze politici toen al voor vreesden. Dagelijks zijn er kleinere stroomonderbrekingen. Hierbij vallen één of meerdere straten zonder stroom voor een periode korter dan een uur. Die zijn meestal het gevolg van onderhoudswerken door onze netbeheerder Fluvius. Toch rekenen bedrijven en particulieren op een betrouwbare aansluiting op het elektriciteitsnet. Om te voorkomen dat het licht onverwacht uitgaat, bestaat er een oplossing: een “uninterruptable power supply” of kortweg UPS. Toepassingen Een eerste industrie waar UPS-systemen veel voorkomen is die van de online diensten en telecom. De delicate elektronica in servers en supercomputers heeft een langere levensduur bij een hoge stroom-kwaliteit. Die ideale stroomkwaliteit is een utopie in het huidige energienet, waar kleine fluctuaties in de geleverde spanning amper te vermijden zijn. Een totale stroomuitval kan bovendien zware gevolgen hebben: in (super)computers kan het betekenen dat dagen, zelfs weken van rekenarbeid verloren kunnen gaan. In servers kan het zelfs gaan over permanent verlies of corruptie van stukken data: foto’s, dossiergegevens, wachtwoorden en accounts, etc.. Ook in ziekenhuizen is de gegarandeerde aanwezigheid van elektriciteit eerder een noodzaak dan een wens. Sommige patiënten zijn namelijk afhankelijk van levensnoodzakelijk apparatuur. Het licht in een operatiekwartier is onmisbaar, zeker bij delicate ingrepen. Ook de controletoestellen, die de toestand van patiënten bijhouden, verbruiken energie. Daarom is elk modern ziekenhuis uitgerust met één of meerdere UPS-systemen. Zo zijn minstens de cruciale functies gewaarborgd. In ziekenhuizen zijn dan ook vaak twee soorten stopcontacten terug te vinden, waarvan...
Hoelang blijft het licht nog branden?

Hoelang blijft het licht nog branden?

Het Belgische elektriciteitssysteem is de laatste tijd het onderwerp van menig krantenartikel. Dit is niet zo vreemd aangezien we het laatste jaar in België niet stil stonden. Zo komt hernieuwbare energie steeds meer in de belangstelling en sleutelt men aan de zogenaamde slimme meters. Interessant werd het pas echt toen een aantal van onze trouwe kerncentrales vorige winter dienst weigerden. Het was de bron van een hele reeks doemscenario’s die gingen van afschakelplannen tot heuse black-outs. Uiteindelijk hebben we vorige winter toch niet zonder licht gezeten en heeft niemand het koud gehad. We kunnen dus op onze twee oren slapen en de kernuitstap kan geen probleem meer zijn. Toch fronsen er nog vele wenkbrauwen wanneer dit onderwerp aan bod komt. Kunnen we dan niet gewoon de markt zijn ding laten doen en het probleem zichzelf laten oplossen?   Een kwetsbaar evenwicht De elektriciteitsmarkt verschilt heel erg van eender welke andere markt. Normaal produceer je iets en hou je het bij tot iemand het van je wil kopen. Bij elektriciteit zit het wel even anders omdat het opslaan van elektrische energie zeer moeilijk is. In principe moet alles wat geproduceerd wordt op hetzelfde moment gebruikt worden. Of beter: alles wat verbruikt wordt moet iemand anders gelijktijdig produceren. Wanneer dit niet lukt, is er een probleem. In het ergste geval spreken we van een black-out, wat zo veel betekent als geen elektriciteit in één of meer regio’s. Om het niet zo ver te laten komen, is in ons land netbeheerder Elia verantwoordelijk voor deze balans. Zij maken zelf geen elektriciteit maar zorgen ervoor dat iedereen zich mooi aan de regeltjes houdt...